De werkzaamheden van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid verzorgt met ruim 200 enthousiaste en hoogopgeleide medewerkers de ambulancedienstverlening binnen de regio Zuid-Holland Zuid op een professionele en verantwoorde manier. Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg staan daarbij centraal.

Een A-rit: spoed!

Ziet u een ambulance met zwaailicht en sirene rijden?
Dan is er meestal sprake van een ‘A1-urgentie’. De patiënt heeft dringend hulp nodig. Elke seconde telt. De wet schrijft voor dat we binnen een kwartier na de melding bij de patiënt aanwezig moeten zijn. Onze dienst haalt die termijn in bijna 95 procent van de gevallen. Landelijk is dat een goede score, maar we werken continu aan verbetering.

Een ‘A2-urgentie’ is ook dringend, maar iets minder. We rijden dan meestal zonder voorrangssignalen, maar wel met gepaste spoed om binnen een half uur aanwezig te zijn bij de patiënt.

Voor A-ritten hebben wij achttien ambulances in ons wagenpark, inclusief één Rapid Responder.

Een B-rit: gepland

Een ‘B-vervoer’ is een bestelde, dus vooraf geplande rit.
Patiënten die onderweg verpleegkundige ondersteuning nodig hebben maar wel stabiel zijn, worden met een B-rit bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis naar een verpleeghuis gebracht, overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, of naar een onderzoek, operatie of bestraling gebracht.

Voor deze ritten hebben wij twee zogeheten Zorgambulances in ons wagenpark. Deze hebben een minder uitgebreide uitrusting. Ze rijden op werkdagen overdag en ’s avonds en op zaterdag overdag. Ze zijn te herkennen aan het opschrift ‘Middencomplexe zorg’ of aan de roepnummers 18-271 en 18-272.

Gewone ambulances voeren tussen de spoedritten door ook B-ritten uit.

Wij reden in 2021

  • 19.385 A1-ritten

  • 11.654 A2-ritten

  • 6.607 B-ritten

Het ‘Biketeam’

Onze regio kent een aantal grote evenementen, zoals de Kerstmarkt in Dordrecht, Dordt in Stoom, Koningsdag, de Zomerfeesten in Gorinchem, sportieve evenementen en paardenmarkten. Dan komt ons Biketeam in actie!

Een verpleegkundige en een chauffeur stappen op een speciale ambulancefiets. Zij kunnen bij grote drukte de patiënt snel bereiken in een mensenmassa. Eén of meer koppels ‘bikers’ worden aangestuurd door de meldkamer. Zij bieden dezelfde zorg als een gewone ambulance, zij kunnen de patiënt alleen niet direct meenemen. We hebben acht fietsen en veertien bikers binnen onze dienst.

11071725_665334293593334_2596574867651737476_n

Hulp bij rampen

Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de inzet van het GGB-voertuig (Grootschalige Geneeskundige Bijstand) in onze regio. Deze bijzondere ambulance is speciaal ingericht voor grote rampen met zó veel gewonden, dat zij niet allemaal direct naar een ziekenhuis kunnen worden vervoerd.

Het GGB-voertuig haalt geen patiënten op, maar brengt ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs met een ‘gewondennest’ (een hulpverleningstent) naar de rampplek. Zij bouwen daar de tent op en verlenen acute zorg aan maximaal zes patiënten tegelijk, totdat vervoer naar het ziekenhuis voor hen beschikbaar is.

11

Wij hebben

  • 20 ambulances

  • 8 'ambu-bikes'

  • 1 meldkamer

Praten met de meldkamer

Belt u het alarmnummer 1-1-2 voor een ambulance, dan krijgt u de Meldkamer Ambulancezorg aan de lijn. Deze bevindt zich voor de regio Zuid-Holland Zuid in het World Port Center in Rotterdam. De centralist staat u te woord aan de hand van een protocol* dat op het scherm wordt doorlopen**. Dit garandeert de veiligste uitkomst van elke noodoproep.

De centralist gaat met u langs een aantal vragen in een specifieke volgorde. Op basis van de uitkomst wordt bepaald met welke mate van spoed de ambulance gaat rijden. Van groot belang is dat u precies de vragen beantwoordt zoals ze worden gesteld. Dat is mede bepalend voor de snelheid waarmee de juiste hulp op gang komt.

Indien nodig, geeft de centralist u ook instructies over wat u zelf alvast kunt doen om de patiënt te helpen. Hij/zij zal u ook vragen om ervoor te zorgen dat iemand de ambulance buiten opvangt en dat huisdieren worden weggehouden.

* Wij werken met het wereldwijd beproefde uitvraag- en triagesysteem Advanced Medical Priority Dispatch System (AMPDS)
** Wij verwerken de uitvraag digitaal in het systeem ProQA