Maak kennis met de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid krijgt het elk jaar drukker. Tegen de 40.000 keer per jaar worden wij naar een patiënt geroepen. Onze directeur Hans Janssen schetst de ontwikkelingen in onze branche.

Lees verder
Hans JanssenOnze taak is al enkele jaren aan het veranderen en groeien. Van noodhulpverleners naar mobiele, maatschappelijke dienstverleners. Er worden steeds hogere kwaliteits- en opleidingseisen aan ons gesteld. De overheid en verzekeraars verwachten van ons meer samenwerking met partners in de zorgketen.

Komend vanuit de traditionele rol van ziekenvervoerder, krijgen wij meer en meer een eigen positie binnen de gezondheidszorg. Zo hebben we de wettelijke taak gekregen om oog te hebben voor huiselijk geweld en mishandeling. Als onze verpleegkundigen en chauffeurs in een gezin of huishouden het vermoeden krijgen dat daarvan sprake is, maken we een zorgmelding bij de instantie Veilig Thuis.

Bij grote incidenten, als het systeem van Grootschalige Geneeskundige Bijstand in werking treedt, hebben we een bijzondere taak die we command & control noemen. Naast de hulpverlening aan gewonden, managen we samen met alle partners de crisis en we zorgen voor optimale bestrijding daarvan.

Bij dit alles krijgen we het ook almaar drukker. De veranderingen in de verpleeg- en verzorgingshuizensector leiden tot meer acute zorg aan zwakkere en hulpbehoevende ouderen. Elk jaar krijgen wij meer hulpvragen en voeren we dus meer ritten uit.

Onze meest opvallende taak voor het publiek blijft natuurlijk de acute zorg bij ongevallen en ziekte. Het woord ambulance is onlosmakelijk verbonden met zwaailichten en sirenes. Wij hopen dat u ons nooit nodig zult hebben. Maar ik vertrouw erop dat áls het toch zo is, onze goed opgeleide en zeer gedreven medewerkers tot het uiterste gaan voor uw welzijn en gezondheid.

Niemand van ons heeft dit vak toevallig gekozen. De passie voor het bieden van acute zorg zit bij ons allemaal in het bloed. Zoek zeker contact met ons, als u iets te vertellen, te vragen maar ook te klagen heeft. Zo helpen we elkaar om beter te worden!

Drs. Hans J.M. Janssen,
directeur Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid

Bekijk hieronder onze bedrijfsfilm

Er werken bij ons

  • 75 Ambulance-
    verpleegkundigen

  • 65 Ambulance-
    chauffeurs

  • 20 Zorgambulance-
    begeleiders

40.000 hulpvragen

Een ongeluk, plotse ziekte, een reanimatie of een geplande rit naar een behandelcentrum? Bijna 40.000 keer per jaar heeft een patiënt in de regio Drechtsteden, Hoeksche Waard en Alblasserwaard een ambulance nodig. Onze ambulanceverpleegkundigen, -chauffeurs en zorgambulancebegeleiders staan altijd klaar om uit te rukken. Twintig moderne ambulances zijn verdeeld over zes ambulanceposten, zodat we vrijwel altijd binnen een kwartier bij de patiënt kunnen zijn als dat nodig is.

Snel op weg

De Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (kortweg ‘RAV ZHZ’) bestaat uit een Ambulancedienst en een Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Bij de MKA komen de telefoontjes binnen van patiënten of hun naasten, huisartsen of passanten. Een ervaren verpleegkundig centralist beoordeelt de situatie. Hij of zij bepaalt, volgens een vast protocol met speciale software, hoeveel spoed geboden is. Via geavanceerde communicatie- en navigatietechnieken wordt indien nodig direct de ambulance op pad gestuurd.

Kennis en middelen

Vroeger was de ambulance vooral een snel vervoermiddel naar het ziekenhuis. Tegenwoordig is de centralist van de meldkamer al de eerste hulpverlener die de patiënt of de melder instructies geeft. De verpleegkundige en chauffeur beginnen na aankomst met het onderzoeken, stabiliseren en behandelen van de patiënt. Zij hebben veel kennis en een breed arsenaal aan hulpmiddelen bij zich. De acute zorg buiten het ziekenhuis in Nederland behoort tot de beste ter wereld. Daar zijn we trots op! Elke dag streven we naar het beste voor onze patiënten.

Onderstaand filmpje laat de werking zien van onze reanimatieautomaat ‘Lucas’.

Wij en onze partners

• De Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid is een zelfstandige organisatie met ruim 200 medewerkers.
• Wij vormen een coöperatie met het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC.
• Hulpverlenen is samenwerken: dat doen we dan ook dagelijks met andere instanties en hulpdiensten, zoals de politie, de brandweer, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Rijkswaterstaat en de KNRM.
• In de zogeheten ‘witte kolom’ (de medische/verpleegkundige keten) delen wij de zorg voor onze patiënten met huisartsen en ziekenhuizen. De GHOR coördineert en ondersteunt de witte kolom bij (de voorbereiding op) grootschalige hulpverleningen.
• In levensbedreigende situaties krijgen wij bijstand van het Mobiel Medisch Team met de traumahelikopter. De arts en verpleegkundige van de helikopter kunnen zeer specialistische acute zorg ter plaatse bieden.
• Bij grote incidenten of extreme drukte kunnen ambulancediensten een beroep doen op hun collega’s in aangrenzende regio’s, dit noemen we ‘burenhulp’.