Nieuw GGB-voertuig voor inzet bij grote rampen

Ons splinternieuwe GGB-voertuig is vandaag aangekomen op zijn nieuwe standplaats, de ambulancepost Dordrecht. GGB is de afkorting voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand.

Deze bijzondere ambulance is speciaal ingericht voor inzetten tijdens grote calamiteiten (kettingbotsingen, explosies, treinrampen enzovoort). Situaties waarbij zó veel gewonden zijn gevallen, dat zij niet allemaal direct naar een ziekenhuis kunnen worden vervoerd. De Mercedesbus haalt geen patiënten op, maar brengt een ‘gewondennest’ (een hulpverleningstent) naar de rampplek toe. De bemensing van de GGB-ambulance bestaat uit drie ambulanceverpleegkundigen en drie ambulancechauffeurs. Zij bouwen de tent op en verlenen acute zorg aan maximaal zes patiënten tegelijk, totdat vervoer voor hen beschikbaar is.

Per 1 januari 2016 wordt in Nederland bij grootschalige incidenten gewerkt volgens het nieuwe bijstandsmodel Grootschalige Geneeskundige Bijstand, ter vervanging van de Geneeskundige Combinatie. Binnen het nieuwe model krijgen de ambulancediensten het beheer over in totaal 38 GGB-voertuigen, die regio-overstijgend ‘burenhulp’ kunnen verlenen. Voor de inzet van de GGB-wagens worden medewerkers gealarmeerd die op dat moment geen parate dienst hebben.

Binnen het GGB-model krijgt het Rode Kruis bovendien de beschikking over landelijk nog eens 25 noodhulpbussen, voor de zorg aan mensen die lichter gewond zijn bij grote incidenten.

De tijd tot aan de jaarwisseling gebruiken wij ter voorbereiding, inrichting van de bus en aanvullende scholing van personeel voor de nieuwe manier van werken binnen GGB.