Zaak rond hinderen van ambulance nog onbeslist

De man die in juli 2023 werd vrijgesproken van het bedreigen van twee van onze ambulancemedewerkers, kon vandaag ook (nog) niet worden veroordeeld wegens het hinderen van hulp aan een patiënt in nood. Het betreft hetzelfde voorval.

Wederom liet het Openbaar Ministerie in deze zaak een steek vallen, waardoor opnieuw uitstel ontstond. “Een teleurstellend signaal, zeker nu geweld tegen hulpverleners zo actueel is en hoog op de maatschappelijke agenda staat”, zegt onze directeur Hans Janssen.

Vast staat dat de man in november 2021 in Dordrecht een hoog oplopend conflict aanging toen ambulancepersoneel hem verzocht een auto te verplaatsen die de route naar een patiënt blokkeerde. De verdachte geeft toe dat hij zich daarbij dreigend en scheldend heeft opgesteld. Een ernstig benauwde patiënt moest door het tumult tot wel tien minuten langer wachten op zuurstof. Toen had de gealarmeerde politie de man aangehouden en kon de hulp op gang komen.

Voor dit hinderen van de hulp stond de man vandaag terecht. Dit was een herkansing voor Justitie. Vorig jaar kon de man niet worden veroordeeld, omdat alleen maar bedreiging met zware mishandeling ten laste was gelegd. De politierechter noemde het gedrag van de verdachte toen weliswaar zeer kwalijk, maar moest hem van dat specifieke feit vrijspreken. Mede onder druk van ons en onze advocaat mr. Richard Korver probeerde Justitie het opnieuw bij de kantonrechter en nu over de boeg van het hinderen van hulp. Ditmaal verzuimde het Openbaar Ministerie echter de tenlastelegging en de uitspraak van de vorige zaak te overleggen aan de rechtbank.

Zonder precies te weten waarvan de verdachte toen is vrijgesproken en waarom, kon de kantonrechter geen oordeel vellen. De zaak werd daarom voor onbepaalde tijd aangehouden. De Officier van Justitie wilde vandaag tegen de man een boete eisen van 350 euro met aftrek van 50 euro voor de dag die hij destijds vastzat. “U had moeten luisteren naar het verzoek van de ambulancemedewerkers. Behalve dat de hulp in het gedrang kwam, heeft uw gedrag ook het gevoel van veiligheid aangetast en impact gehad op de hulpverleners.”

De man zelf blijft erbij dat hij de auto niet kon verplaatsen. Zijn advocaat wil dat gedurende het uitstel in de zaak ook de vriendin van de man alsnog wordt gehoord. Dat is eerder niet gebeurd, terwijl zij bij het voorval aanwezig was en het haar auto was die de weg blokkeerde. Hans Janssen: “Ons rest niets anders dan het vervolg af te wachten. Ik vertrouw erop dat uiteindelijk het onacceptabele gedrag jegens onze collega’s bestraft zal worden.”