Mag patiënt zelf een ziekenhuis uitkiezen?

Mag ik zelf kiezen naar welk ziekenhuis de ambulance mij brengt? Het antwoord op die vraag luidt: gedeeltelijk. Hieronder leggen we dat verder uit.

De vraag is afkomstig van onze Cliëntenraad, het orgaan dat meepraat over het beleid van onze ambulancedienst en gevraagd en ongevraagd advies geeft over de zorg, dienstverlening en communicatie. De Cliëntenraad wil graag dat wij onze patiënten van tijd tot tijd over dergelijke onderwerpen informeren.

Voorkeur
Als patiënt mag u altijd aangeven dat u het liefst naar een bepaald ziekenhuis wilt, ook als dat niet het meest nabijgelegen ziekenhuis is. Maar de ambulancebemanning laat éérst andere afwegingen de revue passeren. De eerste is altijd: welk ziekenhuis kan u het beste helpen? Dat is afhankelijk van uw aandoening en uw toestand. Sommige ziekenhuizen bieden traumazorg op een hoger niveau dan andere, of ze hebben een speciale voorziening in huis die niet elk ziekenhuis heeft, zoals een dotterlaboratorium of een brandwondenafdeling.

Historie
Een tweede afweging is: bent u met de aandoening waarvoor wij u vervoeren al onder behandeling in een bepaald ziekenhuis? Dan brengen we u graag naar dát ziekenhuis, ook als dat iets verder rijden is. Omdat ze uw historie daar kennen, kunnen ze immers sneller en beter met u aan het werk. Wordt u echter voor iets vervoerd waarmee u nog niet eerder in een ziekenhuis kwam, dan speelt deze overweging niet mee.

Paraatheid
Zijn er verschillende ziekenhuizen waar we veilig uit kunnen kiezen en zijn er voldoende ambulances paraat in de regio? Dan bekijkt de ambulanceverpleegkundige of we aan uw wens kunnen voldoen. Het ziekenhuis van uw voorkeur moet u dan wel kunnen ontvangen en het moet niet ver buiten onze regio liggen, anders zou het ten koste van onze paraatheid gaan.

Niet stabiel
Ten slotte: is uw toestand niet stabiel en telt elke seconde omdat u in levensgevaar bent, dan rijden we altijd naar de dichtstbijzijnde Spoedeisende Hulp waar u gestabiliseerd kunt worden. Pas daarna bekijken we of u elders misschien beter geholpen kunt worden.

(De tekst gaat verder onder de foto.)

Mag ik ambulancevervoer weigeren? Ook voor die vraag wil de Cliëntenraad graag aandacht. En ook hier ligt het antwoord genuanceerd. Als de ambulancehulpverleners op basis van hun inschatting en protocollen reden zien om u mee te nemen, maar u wilt dit om wat voor reden dan ook niet, dan noteert de verpleegkundige in het ritformulier dat u tegen medisch advies in niet meegaat. Hij/zij zal eerst goed uitleggen wat daarvan de risico’s zijn en controleren of u dit begrijpt.

We doen dit alleen als de patiënt wilsbekwaam is en een weloverwogen beslissing kan nemen. In de acute situatie kan de patiënt niet altijd goed inschatten wat de gevolgen kunnen zijn van niet behandelen. De ambulanceverpleegkundige zal er dan alles aan doen om dit duidelijk te maken voordat hij/zij akkoord gaat met het niet verder behandelen.

Kost ambulancezorg mij geld? Dat is een vraag die dicht tegen de vorige twee aan ligt en extra actueel is gezien de stijgende kosten van zorg en levensonderhoud. Het antwoord is: ambulancezorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Het kost u daardoor ten hoogste het bedrag van uw eigen risico. Wij declareren bij de zorgverzekeraar voor een spoedrit 844,77 euro en voor een bestelde rit 374,78 euro, plus 4,83 euro per kilometer.

Wij factureren alleen als we u daadwerkelijk vervoerd hebben. Geven we ter plekke eerste hulp maar nemen we u niet mee, dan vindt geen facturatie plaats. Nemen we u wel mee naar het ziekenhuis, dan liggen daar de kosten van het onderzoek en/of de behandeling al snel hoger dan de kosten van de ambulancerit. De totale kosten stijgen dan sowieso boven uw eigen risico uit.

Op deze plek laten we van tijd tot tijd een vraag of advies van de Cliëntenraad de revue passeren. De leden van de Cliëntenraad ontvangen graag uw signalen en tips, via e-mail: clientenraad@ravzhz.nl. De Cliëntenraad is er niet voor individuele klachten over de zorg, kijk daarvoor op deze pagina.