De Cliëntenraad: belangenbehartiging voor patiënten

Als Cliëntenraad willen we een bijdrage leveren aan goede en veilige zorg. We willen een stem geven aan alle mensen die gebruik maken of hebben gemaakt van de dienstverlening van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, kortweg patiënten. We komen op voor hun gemeenschappelijke belangen. Wij gaan na wat de gevolgen kunnen zijn van (nieuw) beleid of vernieuwingen. We zijn de antenne, de adviseur, de waakhond en de tolk voor patiënten.

We adviseren de directie gevraagd en ongevraagd over de vele aspecten van de dienstverlening. Onderwerpen die we bespreken zijn bijvoorbeeld: de bereikbaarheid, toegankelijkheid en aanrijdtijden van de ambulancezorg, de communicatie en de uitvoering van het cliënttevredenheidsonderzoek en de patiëntveiligheid.

 

Kan het beter? Geef uw tips, advies of opmerkingen
We vinden het belangrijk om uw mening te horen. Alleen dan kunnen wij u goed vertegenwoordigen. Laat ons weten wat u goed vindt, maar vooral ook wat beter kan.

Let op! Bij ons kunt u geen klacht indienen. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Wél horen we graag uw tips, adviezen of opmerkingen. Uw inbreng kan immers bijdragen aan een nog betere kwaliteit van zorg. Wij kunnen uw input gebruiken bij de adviezen en tijdens onze overleggen met de directie.

We zijn direct te bereiken via e-mail: clientenraad@ravzhz.nl