Zorgcoördinatie: zo doen ze het in Denemarken

Op 10 mei jl. organiseerde de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid voor diverse collega-zorgaanbieders uit de regio een webinar over zorgcoördinatie. Tijdens deze digitale bijeenkomst kregen we inzicht in een mooi praktijkvoorbeeld van dit concept uit de regio Kopenhagen in Denemarken. Alle bijdragen aan het webinar zijn hieronder terug te vinden voor de deelnemers én voor andere belangstellenden!

Wat is het?
Het acute zorglandschap in Nederland moet de komende jaren opnieuw worden ingericht, vanuit een noodzakelijk streven naar meer integrale samenwerking, betere spreiding van drukte en een duidelijker route voor de patiënt met een acute medische hulpvraag. Het ministerie van VWS heeft hiervoor een globaal toekomstbeeld aangereikt in de ‘Houtskoolschets acute zorg’. Eén van de pijlers onder de nieuwe inrichting is zorgcoördinatie.

Dit houdt in dat aanbieders van acute zorg gezamenlijk hulpvragen gaan triëren in multidisciplinaire zorgmeldkamers. Naast de ambulance- en huisartsenzorg zijn dat bijvoorbeeld ook de psychiatrische zorg en de thuiszorg. Iedere patiënt of melder met een niet-levensbedreigende acute hulpvraag kan straks bij één loket terecht en wordt daarvandaan snel en gericht naar de juiste hulpverlening geleid, zo is de bedoeling.

Discussiëren en experimenteren
Hoe deze denkrichting precies werkelijkheid moet worden, staat nog niet vast. Dit hangt mede af van maatschappelijke discussie hierover en van ervaringen die in steeds meer Nederlandse regio’s worden opgedaan met uiteenlopende experimenten op het gebied van zorgcoördinatie. Ook in Zuid-Holland Zuid willen we in de acute zorgketen ervaring gaan opdoen. Op 10 mei lieten we ons inspireren door onze Deense collega’s die al een aantal stappen verder zijn.

Deze Engelstalige animatie uit Kopenhagen laat in een notendop zien waar het bij zorgcoördinatie om draait.

In de video hieronder geeft prof. Freddy Lippert, CEO van Copenhagen Emergency Medical Services, een rondleiding in de zorgcoördinatiecentrale.

Hierna is het gehele webinar van 10 mei terug te zien, opgeknipt in vijf delen (respectievelijk de opening; de bijdragen van prof. Freddy Lippert, huisarts Asmus Thun Bisgaard en SEH-specialist Jens Rasmussen; en de afsluiting).

Bekijk en download hier de presentatie in PDF van prof. Guus Schrijvers.

Bekijk en download hier de presentatie in PDF van Freddy Lippert.

Bekijk en download hier de presentatie in PDF van Asmus Thun Bisgaard.

Bekijk en download hier de presentatie in PDF van Jens Rasmussen.

Overzicht scheppen
“Door de waardevolle inbreng vanuit Denemarken hebben we een veel beter beeld gekregen bij termen die voor ons nu nog wat abstract zijn en we hebben tevens een idee gekregen van hoe het eruit zou kúnnen zien”, zegt directeur Hans Janssen van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. “Dat ook wij de weg van zorgcoördinatie opgaan, staat voor mij vast. Dit is nodig om patiënten beter en sneller te helpen, daarbij meer van elkaars kennis en expertise gebruik te maken en tevens meer overzicht te scheppen in het huidige woud aan loketten en instanties.”

Reacties welkom!
Iedereen die naar aanleiding van deze informatie ideeën of vragen heeft, is daarmee van harte welkom bij Jaap-Frank Ponstein, programmamanager Regionale Zorgcoördinatie Zuid-Holland Zuid. Hij is speciaal aangesteld om het concept in onze regio handen en voeten te gaan geven. Hij is per e-mail bereikbaar op jf.ponstein@hetzorggilde.nl en telefonisch op 06 – 28 16 16 07.