Zoeken naar oplossingen voor wegafsluitingen

Paaltjes, slagbomen, pollers, hekken en wegafsluitingen… Als hulpdiensten rijden we onszelf regelmatig vast op tijdelijke of permanente verkeersmaatregelen. Dat worden er steeds meer, terwijl voor ons vaak elke seconde telt.

Afgelopen maand wisselden we hierover van gedachten tijdens een themadag over bereikbaarheid voor OOV-diensten (openbare orde & veiligheid), met maar liefst 65 vertegenwoordigers van politie, brandweer, ambulancezorg, gemeenten en wegbeheerders. We spraken onder meer over het belang van tijdig delen van de juiste informatie over werkzaamheden en over een universeel sleutelsysteem om obstakels te kunnen passeren.

Werkzaamheden
Aangekondigde wegwerkzaamheden en -afsluitingen verwerken wij nu nog handmatig in ons navigatiesysteem. De ambulancechauffeur kan dan de blokkades zien op het scherm in de ambulance. Dat is kwetsbaar, want soms verandert een begin- of einddatum, of we hebben een kennisgeving van een van de vele wegbeheerders gemist. We oriënteren ons momenteel op een nieuw navigatiesysteem voor onze ambulances. Een van de vereisten zal zijn dat het kan communiceren met MELVIN, het landelijke meldsysteem voor verstoringen in het verkeer. Bijna alle wegbeheerders in onze regio werken hier al mee en de brandweer maakt er al gebruik van. Elke afsluiting wordt met MELVIN volautomatisch en altijd correct getoond.

Obstakels
Een ander punt van aandacht zijn palen en hekken. Met de multifunctionele sleutel (op de foto) die in al onze ambulances ligt, kunnen we sommige obstakels uit de weg ruimen, maar lang niet allemaal. Het nadeel van deze sleutel is bovendien dat iedereen ‘m kan aanschaffen. Eigenaren en beheerders van wegen en terreinen kiezen daarom liever voor een uniek slot, maar daar hebben wij dan weer last van. Met twintig ambulances op de weg kunnen wij niet meer, zoals in vroeger jaren nog wel gebeurde, met een bos individuele sleutels rondrijden. Tijdens ons overleg spraken we daarom ook over het ontwikkelen van een slot waarvan alleen hulpdiensten de sleutel hebben. Ook het systeem SOS Toegang, waarmee hulpdiensten hekken en slagbomen op afstand kunnen bedienen, kwam aan bod. In mei komen we weer samen om vervolgafspraken te maken.

Onze mede-initiatiefnemers tot de themadag waren Politie Eenheid Rotterdam en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.