Verschillende pakken tegen coronabesmetting

We krijgen de afgelopen dagen vaak de vraag waarom wij bij corona (of een verdenking) ándere persoonlijke beschermingsmiddelen dragen dan personeel in het ziekenhuis. We leggen het uit.

De RIVM-richtlijn is voor beide groepen personeel dezelfde. Ook wij zijn deze coronaperiode begonnen met masker, schort, handschoenen, haarnet en spatbril (op de foto hieronder, links). Deze middelen bieden afdoende bescherming tegen het virus.

Maar: in ons protocol staat dat wij ná het vervoeren van een risicopatiënt ook ons hele uniform moeten wisselen. Dat is sinds een week of twee niet meer vol te houden, door het stijgende aantal patiënten waar wij met bescherming naartoe moeten.

(De tekst gaat verder onder de foto.)

Daarom zijn wij overgestapt op het pak dat we ook bij een verdenking van ebola gebruiken (op de foto rechts). Dit pak biedt in feite te véél bescherming, maar het beperkt voor ons het aantal volledige kledingwissels. Als het ebolapak uitgaat, kunnen we meteen door met ons werk.

Daarnaast is het pak sterker, wat prettig is omdat onze werkplek vaak minder praktisch is dan een ziekenhuiskamer. Ons pak kan helaas ook enige angst inboezemen. Dat is niet onze bedoeling. We hopen dat deze uitleg helpt om dit gevoel weg te nemen.

Overigens wordt na het vervoer van elke mogelijk besmette patiënt het interieur van de ambulance grondig gereinigd.