Symposium: Horen, Zien en Zwijgen is geen optie

Wij hebben tot op dit moment dit jaar 321 zorgmeldingen gedaan rondom letsels of thuissituaties waarover onze ambulancehulpverleners zich zorgen maken of twijfels hebben. Kinder- of ouderenmishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, middelengebruik in de buurt van kinderen e.d. komen helaas vaak voor.

Een voorwaarde om hulp op gang te kunnen brengen, is dat we als zorgverleners herkennen wanneer deze situaties aan de orde zouden kunnen zijn. Onze aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld organiseren daarom op donderdag 18 januari 2024 een dagvullend symposium. Vooraanstaande gasten bespreken onder meer radiologische beeldvorming bij letsels bij kinderen, langetermijngevolgen van kindermishandeling, jeugd & alcohol en femicide.

Het evenement in Landvast in Alblasserdam richt zich op medewerkers van hulp- en zorgorganisaties en in het bijzonder op ambulancehulpverleners, aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld, huisartsen, kinderartsen, kinderverpleegkundigen, SEH-artsen, SEH-verpleegkundigen (in alle functies mag je ook i.o. zijn), politiemensen en wethouders/bestuurders.

Uit het hele land ben je welkom. Deelname kost 75 euro. Accreditatiepunten vanuit V&VN zijn aangevraagd voor verpleegkundigen. Inschrijven kan hier. Zeg het voort in je werkomgeving, want de titel van de dag luidt niet voor niets: Horen, Zien en Zwijgen is geen optie!

(Foto Shutterstock.)