Schoonmaakvideo: hoe hoort het ook alweer?

Het desinfecteren en reinigen van onze ambulances is een taak van de bemanningen zelf, tijdens en na elke dienst. In coronatijd moest dit extra vaak en grondig gebeuren, maar ook buiten COVID om hoort het erbij.

Hiervoor hebben we speciale protocollen en schoonmaakhulpmiddelen op de uitrukposten en in de ziekenhuizen. Zoals alle kennis en vaardigheden van ambulancehulpverleners, moet ook de kennis van schoonmaken regelmatig worden opgefrist, anders zakt het weg of iedereen gaat het net even op een andere manier doen.

Daarom maakten we vandaag video-opnamen waarin ambulancechauffeur Daniël alle stappen van het schoonmaken van de ambulance volgens de regels doorloopt voor de camera van collega Eric. De film wordt na de zomer onderdeel van een bewustwordingscampagne voor medewerkers. Veilige zorg leveren betekent immers ook infectierisico’s zo veel mogelijk beperken!