Oplettende moeders helpen andere moeders

Vandaag op Moederdag geven we graag aandacht aan twee moeders uit onze dienst, die dankzij hun bijzondere taak veel andere moeders helpen.

Corrie (rechts) en Jola zijn behalve ambulanceverpleegkundige ook aandachtsfunctionaris op het gebied van huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling. Dit houdt in dat zij onze ambulancecollega’s begeleiden en coachen in het herkennen wanneer er ‘iets niet klopt’ in huishoudens waar wij hulp komen verlenen. Bij een vermoeden dat er sprake is van bijvoorbeeld geweld, misbruik of verwaarlozing, doen wij een zorgmelding bij Veilig Thuis.

Niet om te klikken, maar om te zorgen dat indien nodig de juiste hulp op gang kan komen. Achteraf zijn de meeste betrokkenen daar erg blij mee. In 2020 deden Jola en Corrie zo’n melding 330 keer, dus gemiddeld bijna dagelijks. Zulke betrokken moeders verdienen het om vandaag in het zonnetje te staan!