Onze ‘studenten’ niet voor één virus te vangen

Ouders waren opgelucht toen de scholen ‘na corona’ weer begonnen. Maar ook wij waren blij dat onze ‘studenten’ onlangs hun opleiding konden hervatten.

Onze drie ambulanceverpleegkundigen in opleiding van dit moment – v.l.n.r. Yvette, Jolanda en Ina – moesten half maart hun studie aan de Academie voor Ambulancezorg acuut staken, vlak voor hun tussenexamen en drie maanden voor hun diplomering. En niet alleen dat: ze mochten vanwege het coronarisico en de schaarste aan middelen ook direct niet meer mee op de ambulance voor praktijkscholing.

Alles viel stil en dat zou ongewenste verlenging hebben betekend… als het drietal bij de pakken was gaan neerzitten. Dat hebben ze niet gedaan. Ze haalden hun onderzoeksproject naar voren toe en beten zich eerst daarin vast. Toen stortten ze zich thuis op e-learning voor de theorie en brachten dagen door in ons Trainingscentrum om de praktijk toch bij te houden. In de uren die resteerden, sprongen ze nog bij als verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp en de Intensive Care tijdens de coronapiek. Helaas tellen die uren niet mee als ambulance-praktijkuren.

Sinds ze weer naar school kunnen, doorlopen ze de modules in versneld tempo. Dat gebeurt onder hoge druk, maar door hun voortvarende aanpak hebben Ina, Jolanda en Yvette het tussenexamen inmiddels met goed gevolg afgelegd en staat niets in de weg om op 12 juni volgens het oorspronkelijke plan te diplomeren. De enige opgelopen ‘schade’ is dat ze daarna nog enkele weken onder supervisie op de ambulance werken voordat ze aan 925 praktijkuren gekomen zijn en zelfstandig ‘los’ mogen. Dat is te overzien. Wij zijn trots op onze aanstormende collega’s die zich door corona niet op hun kop lieten zitten.

Succes met de laatste loodjes, collega’s!