Om ons heen kijken hoort bij ons vak

Onze taak is niet alleen acute zorg bieden aan zieken en gewonden, maar ook goed om ons heen kijken wanneer we de leefomgeving van de patiënt binnenstappen. Want daar kunnen we de eventuele signalen zien van onder meer kinder- of ouderenmishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing. Onze hulpverleners zijn daarin getraind.

Bij vermoedens van problemen achter de voordeur, zijn wij verplicht een melding te maken bij Veilig Thuis of Meldpunt Zorg en Overlast. Niet om te klikken, maar om er mede voor te zorgen dat de daarvoor bedoelde instanties hulp en ondersteuning op gang kunnen brengen en dat de situatie niet verslechtert.

Onze aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld hebben in de infographic hieronder op een rij gezet hoe vaak we in 2023 zo’n melding maakten en om welk soort probleem het ging. Het is zorgwekkend dat 397 mensen in onze regio hulp in de privésituatie nodig hebben – en dat dit vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg is. Maar we zijn ook trots op onze collega’s, die er door hun alertheid voor zorgen dat deze hulp er daadwerkelijk komt.