Oefening ‘opgeschaalde zorg’ in zwembad

Elke dag helpen wij tientallen zieke en gewonde patiënten verspreid over de regio. Een calamiteit met veel slachtoffers in één keer op één plek is (gelukkig) zeldzaam.

Als zoiets onverhoopt toch gebeurt, moeten wij dingen doen die we niet vaak doen, zoals beslissen welke patiënt het eerst hulp krijgt. En we moeten intensief samenwerken met hulpverleningspartners zoals de GHOR, ziekenhuizen, de brandweer en het Rode Kruis.

Samen oefenen met taken en procedures rondom ‘opgeschaalde zorg’ is daarom enorm belangrijk, maar heeft helaas door corona langere tijd niet gekund. Nu gelukkig weer wel. Op de avond van 14 juni werden twintig van onze ambulancehulpverleners ‘in het diepe gegooid’ toen ze op een oefenmelding afkwamen in het Caribabad in Gorinchem.

Daar waren zogenaamd giftige stoffen vrijgekomen bij het buitenbad, met als gevolg paniek, licht- en zwaargewonde slachtoffers en zelfs enkele overledenen. Lotus-acteurs maakten het opvangen, triëren, registreren, behandelen en vervoeren van de patiënten levensecht.

De oefening leverde zoals altijd leerpunten op, maar in het algemeen bleek dat de ketenpartners goed op elkaar zijn ingespeeld en in het heetst van de strijd prima samenwerken. Hulde aan alle deelnemers!

Hieronder een foto-impressie van de avond.