Hoe wij bij spoed de open bruggen vermijden

Heb je weleens een ambulance die met zwaailicht en sirene onderweg was, voor een open brug zien belanden? Ondanks de vele bruggen in onze regio, komt dat zelden voor. We doen er namelijk alles aan om het te voorkomen.

“Vanuit de 112-meldkamer in Rotterdam kunnen wij op afstand elke ambulance volgen en begeleiden, met of zonder patiënt”, legt centralist Bram Bosch uit. “Ook staan wij in voortdurend contact met Rijkswaterstaat en andere brug- en sluisbeheerders. Als een spoedrit met een patiënt vanuit bijvoorbeeld Sliedrecht naar het ziekenhuis in Dordrecht vertrekt, checken wij al of de brug tussen Papendrecht en Dordrecht misschien op het punt staat open te gaan. Zo ja, dan vragen we om met het openen te wachten tot de ambulance voorbij is. De ambulancebemanning meldt aan ons dat ze gepasseerd is. Wij geven dat weer door aan de brugwachters. Bij sommige bruggen kan de brugwachter de ambulance zelf zien passeren op de bewakingsmonitor.”

(De tekst gaat verder onder de foto’s.)‘We vragen de brugwachters om met het openen te wachten tot de ambulance voorbij is.’ (Foto: Fons van den Elsen.) 

Als de brug al open is en er staat veel wachtend verkeer, of als er een stremming van de brug is opgetreden, dan hoort de meldkamer dit ook. De centralist geeft het door aan de ambulance. Bosch: “We overleggen dan over een alternatieve route en soms kiezen we zelfs voor een alternatief ziekenhuis, afhankelijk van de toestand van de patiënt.”

Als een brug langere tijd gestremd is, kan dit ook gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van ambulances die paraat staan om uit te rukken. “Stel, de Papendrechtse brug van de N3 heeft een storing, terwijl de ambulances van de Papendrechtse ambulancepost op dat moment net in Dordrecht bij het ziekenhuis zijn”, schetst Bosch. “Dan kunnen zij dus niet snel terug naar hun standplaats. Wij gaan dan uit voorzorg een ambulance vanuit de post Zwijndrecht of Gorinchem overplaatsen naar Papendrecht om deze gemeente te bewaken. Zo kunnen wij continu met auto’s schuiven, afhankelijk van lokale omstandigheden binnen de regio.” Mocht het nijpend worden, dan wordt aan buurregio’s bijstand gevraagd en omgekeerd gebeurt dat ook.

De meldkamer in Rotterdam kan op afstand elke ambulance volgen en begeleiden. (Foto: Martin Vink.)

Met veerponten gaat het net zo. “Ook van de veerpontbedrijven hebben wij de nummers”, vertelt Bosch. “Moeten wij met spoed een pont over, dan is men vrijwel altijd genegen om de dienstregeling te onderbreken, direct naar de oever te varen waar de ambulance aankomt en ook meteen af te varen.”

Er is maar één verkeersbarrière waar de ambulance het tegen aflegt en dat is de spoorwegovergang. “Die kunnen we niet beïnvloeden”, vertelt Bosch. “Tenzij er een alternatieve route op korte afstand is, staat de ambulance voor het spoor gewoon vast. Waar dat veilig kan, zal de chauffeur zo ver mogelijk oprijden richting de slagbomen. Maar daarna is het toch echt wachten tot de trein voorbij is.”

Veerpontschippers komen indien nodig meteen naar onze oever en varen direct af. (Foto: Eric IJdo.)