AED gebruikt? Wij vergoeden de kosten

Heeft u een automatische externe defibrillator (AED) en is deze gebruikt bij een reanimatie(poging)? Dan hoeft u het opnieuw gebruiksklaar maken niet zelf te betalen. Via ons kunt u de kosten declareren.

De minister van Volksgezondheid betaalt de verbruikskosten na de inzet van een AED, om het gebruik en het bezit zo laagdrempelig mogelijk te houden. Onder de verbruikskosten vallen het aanbrengen van nieuwe pads (‘plakkers’) en het uitlezen van het apparaat. De vergoeding loopt via de Ambulancedienst in de regio waar de AED is gebruikt. Was dit in de regio Zuid-Holland Zuid (Drechtsteden, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Hoeksche Waard)? Dan kunt u bij ons de kosten declareren.

Regulier onderhoud aan de AED wordt niet vergoed, ook niet de vervanging van de batterij of pads bij een verlopen houdbaarheidsdatum. De kosten moeten dus echt voortvloeien uit een inzet.

Het maakt niet uit of het achteraf inderdaad om een reanimatie bleek te gaan. Het gaat erom dat de AED is aangebracht bij een onwel geworden patiënt. Wij controleren of de inzet bij ons bekend is als 112-melding. De regeling geldt voor particuliere eigenaren van een AED en voor verenigingen, stichtingen of bedrijven (maar niet voor zorgaanbieders volgens de Wet Marktordening Gezondheidszorg).

Zo kunt u declareren
Het gebruiksklaar maken van de AED verzorgt u zelf op de gebruikelijke manier via uw eigen leverancier. Daarna stuurt u binnen twee weken een e-mail aan info@ravzhz.nl

U zet in de aanhef: Declaratie verbruikskosten AED

Vermeld vervolgens in de mail:

  • Uw (bedrijfs)naam, adres en woonplaats
  • Uw bankrekeningnummer
  • De datum en de plaats van het gebruik van de AED (adres of omschrijving, geen patiëntnaam)
  • Welke kosten zijn gemaakt en waarvoor ze zijn gemaakt

Voeg als bijlage een scan van de factuur toe. Na toetsing van de aanvraag, maken wij het bedrag binnen een maand aan u over. Mocht de aanvraag worden afgewezen, dan ontvangt u hiervan bericht met opgaaf van redenen. Heeft de inzet van de AED niet in ons werkgebied plaatsgevonden, dan ontvangt u ook bericht en verwijzen we u naar de Ambulancedienst van de betreffende regio.