Waarom ligt de patiënt eigenlijk achterstevoren?

Waarom ligt de patiënt achterstevoren in de ambulance? Die vraag stelde onze Cliëntenraad onlangs aan de directie, nadat enkele patiënten hadden aangegeven dat ze dit oncomfortabel vinden.

“Na de rit was ik óók nog misselijk”, had een patiënt laten weten aan de Cliëntenraad. Dit is het orgaan dat meepraat over beleid en gevraagd en ongevraagd advies afgeeft over mogelijke verbeteringen in onze zorg en dienstverlening.

Voor het achteruit vervoerd worden zien we helaas geen betere oplossing. Er zitten namelijk enkele bewuste gedachten achter. Allereerst is dat: de veiligheid. Wanneer de patiënt vooruit zou rijden, dan zou het hoofd zich helemaal achterin de ambulance bevinden, kwetsbaar voor een aanrijding van achteren. Door de omgekeerde plaatsing ligt de patiënt met vitale delen zo veel mogelijk in het midden van de auto en daardoor beter beschermd en stabieler.

Daarnaast is het zo dat de essentiële apparatuur en middelen die de ambulanceverpleegkundige gebruikt, tegen de achterwand van de stuurcabine aan gemonteerd zijn. Daar is de meeste ruimte voor bijvoorbeeld de monitor, de zuurstofvoorziening en de laden en koffers met medicatie en instrumenten. De verpleegkundige moet daar, ook tijdens het rijden, makkelijk bij kunnen én moet tegelijk de patiënt in het gezicht kunnen zien. Ook dit verklaart de positie van de brancard en van de stoel van de verpleegkundige.

Ongeacht de ligrichting is het voor niemand een pretje om vervoerd te worden in een afgesloten ‘doos’ zonder zicht naar buiten en met stugge vering, terwijl je pijn hebt of ziek bent. Dat neemt niet weg dat het een goede en zinvolle vraag was. De Cliëntenraad ontvangt dergelijke signalen graag via clientenraad@ravzhz.nl. De Cliëntenraad is er niet voor individuele klachten over de zorg, kijk daarvoor op deze pagina.

We zullen op deze plek van tijd tot tijd een vraag of advies van de Cliëntenraad de revue laten passeren.