Ventilatoren in bruikleen aan ziekenhuizen

Samen met onze collega’s van Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond en Witte Kruis Zeeland geven we vandaag tachtig beademingsapparaten in bruikleen aan ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland.

Deze ‘ventilatoren’ komen uit onze ambulances. Ze kunnen worden ingezet op afdelingen waar patiënten met corona worden behandeld en verpleegd. De apparatuur is schaars en er kan op korte termijn een gebrek aan ontstaan. In dat geval kunnen ziekenhuizen direct aankloppen bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, dat de uitgeleende spullen beheert.

(De tekst gaat verder onder de foto.)

In een ambulance kan het apparaat in principe gemist worden, omdat beademen daar ook handmatig kan gebeuren, al is dat iets omslachtiger. Alleen tijdens een rit met een IC-patiënt van de ene kliniek naar de andere hebben we zo’n ventilator onderweg echt nodig, maar dat zien we altijd van tevoren aankomen. Voor die gevallen blijft in elke uitrukpost een apparaat beschikbaar, zodat een ambulanceteam het kan oppikken wanneer het nodig is. De kwaliteit van de ambulancezorg is dan ook niet in het geding.

Rotterdam heeft vijftig apparaten beschikbaar gesteld, Zeeland en wij allebei vijftien. De uitleentermijn duurt zolang als dat nodig is. We wensen onze collega’s in die ziekenhuizen veel succes en kracht toe in deze zware en hectische periode. Samen verslaan we corona!