GGB-oefening: Eerst het overzicht, daarna helpen

Een feestelijke bijeenkomst, bruut verstoord door grof geweld. Daar mochten hulpverleners vanavond in Dordrecht hun tanden in zetten. Het precieze scenario verklappen we niet, want de oefening wordt op 17 april nog eens herhaald met andere deelnemers.

(De tekst gaat verder onder de foto’s.)

Feit is dat in een gebouw bij het voormalige ziekenhuis Amstelwijck vele tientallen ‘gewonden’ vielen, die volgens het systeem van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) moesten worden getrieerd (beoordeeld), behandeld en vervoerd.

Bij de GGB-aanpak ligt de nadruk in eerste instantie op het krijgen van overzicht, het oproepen van voldoende eenheden en goede coördinatie ter plaatse. Pas daarna komt individuele hulpverlening aan de slachtoffers op gang. Uiteindelijk leidt dat tot een betere totaaluitkomst voor de burgers die door een aanslag of grote ramp worden getroffen. Maar tussen de kermende en gillende gewonden is het een tegennatuurlijke volgorde van handelen voor de hulpdiensten, wat het oefenen mede zo belangrijk maakt.

De deelnemers waren: wijzelf met zes ambulances, het GGB-voertuig, de meldkamer en een Officier van Dienst; de Brandweer Zuid-Holland Zuid; de Politie en KMAR; GHOR/Veiligheidsregio Zuid-Holland; en Rode Kruis Noodhulpteams Zuid-Holland Zuid.

Dank aan de vele tientallen fanatieke en uiterst geloofwaardige slachtoffers/acteurs van o.a. Lotuskring Zuid-Holland Oost en aan iedereen achter de schermen die de oefening mede mogelijk heeft gemaakt!