Extra hulpmiddelen tegen bloedingen na terreur

Binnenkort rusten wij onze ambulances uit met extra middelen om grote bloedingen te stelpen na een terroristische aanslag. Bij de recente aanslagen in Europa is steeds weer gebleken dat de meeste slachtoffers van terreurgeweld bezwijken aan groot bloedverlies, als gevolg van afgerukte ledematen of grote open borst- en buikwonden. Het snel stoppen van de bloeding kan dan levensreddend zijn. Militairen die tourniquets op zak hadden, hebben dat bewezen na de aanslagen van een jaar geleden in Brussel.

Hulpverleners in Nederland hebben standaard echter geen grote aantallen tourniquets, hemostatische gazen, chest seals en dergelijke bij zich, omdat de bijbehorende letsels slechts weinig voorkomen. Maar nu de terreurdreiging in Europa aanhoudt, heeft een werkgroep van de sectororganisatie Ambulancezorg Nederland een advies afgegeven aan alle ambulancedirecties, de brandweer en de politie om hulpverleningsvoertuigen uit te rusten met ‘traumapakketten’. Wij wachten niet af of dit advies wordt overgenomen, we hebben de middelen al ingekocht. Op de foto staan vier van onze collega’s met de eerste ‘terreurgevolgbestrijdingskits’. In elk heuptasje – één per ambulance – zitten zes verschillende speciale middelen om ernstige bloedingen te stelpen, allemaal in zesvoud.

De tekst gaat verder onder de foto.

Ambulancezorg Nederland werkt ook aan een landelijk advies over onze eigen veiligheid na een eventuele bomaanslag. De wijze van hulpverlening wordt dan anders, omdat onze veiligheid in de chaos na een aanslag nooit volledig gegarandeerd kan worden. Er zal altijd een gebied zijn – in de crisisbestrijding wordt dit de ‘warme zone’ genoemd – waar gewonden liggen, maar waar wij ook nog enig risico lopen. In de vertrekhal op Zaventem is bijvoorbeeld tijdens de primaire hulpverlening een derde bom ‘op scherp’ blijven staan, zonder dat iemand dit wist.

Wij zullen in zo’n situatie samen met de brandweer en politie proberen om gewonden, na de belangrijkste levensreddende handelingen, zo snel mogelijk op te pakken (‘grijpredding’) en naar de veilige, ‘koude zone’ te brengen om daar de behandeling voort te zetten. Hulpdiensten maken daar momenteel werkafspraken over, zodat we in Nederland niet verrast worden wanneer ook wij met een aanslag te maken krijgen. In de ‘hot zone’, waar de daders nog zijn of waar nog gevecht wordt geleverd, komt overigens nóóit geneeskundige hulpverlening, ongeacht hoeveel gewonden daar zijn.