Chauffeurs verplegen mee in het ziekenhuis

Zolang corona het dagelijks leven nog beheerst, liggen onze scholingsactiviteiten grotendeels stil. Daardoor houden onze medewerkers uren over. In het ziekenhuis daarentegen komen ze nog steeds handen tekort.

Sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 springen ambulanceverpleegkundigen al bij, met name op de IC. Maar ook onze ambulancechauffeurs zijn geschoold en hebben ervaring in verpleegkundige basisvaardigheden. Vijftien van hen draaien momenteel diensten in het Albert Schweitzer ziekenhuis, onze coöperatiepartner. Ze helpen mee op de corona- en reguliere verpleegafdelingen, onder leiding van een verpleegkundige.

Een betekenisvolle bijdrage leveren en tegelijk zorgcollega’s ontlasten: David Brandhorst vindt het wel wat. Hij is één van de chauffeurs die de mogelijkheid enthousiast aangrepen. “Wij zijn geen verpleegkundigen, maar wel heel erg thuis in het directe patiëntencontact en kind aan huis in het ziekenhuis.” Op de foto helpt David een opgenomen patiënte, die hij daags daarvoor zelf na een valpartij naar het ziekenhuis bracht. Ze herkenden elkaar meteen. “Het contact met een patiënt is hier veel langer dan de pakweg anderhalf uur die we normaal met één patiënt bezig zijn. Daar staat tegenover dat we onze aandacht hier over wel veertien patiënten moeten verdelen.”

David: “Wij kunnen prima basiszorg verlenen: patiënten wassen, helpen mobiliseren, naar een onderzoek begeleiden of hand- en spandiensten verlenen voor de verpleegkundigen. Het is een beetje minder dynamisch dan op de ambulance, maar ik lever graag een bijdrage en vind het leerzaam om eens achter de schermen te kijken.” Een beetje afwisseling is aan hem wel besteed: voordat hij ambulancechauffeur werd, was David timmerman, tegelzetter en stucadoor. Daarnaast is hij lid van de vrijwillige brandweer. Zolang de omstandigheden het nog vereisen, blijft hij graag van de partij in het ziekenhuis.