Bij wegafsluitingen kijkt Ethan voor ons mee

Noem een willekeurige tunnel of brug in onze regio, of er zitten de komende jaren wel grootschalige werkzaamheden aan te komen: aan de Kiltunnel, Haringvlietbrug, Heinenoordtunnel, Drechttunnel, Zwijndrechtse Brug, Noordtunnel en Brug over de Noord…

Als zo’n belangrijke verbinding voor korte of langere tijd dichtgaat voor het verkeer, dan heeft dat gevolgen voor onze aanrijdtijden en dus voor de kwaliteit van onze zorg. Ambulancechauffeur Ethan de Boon is onze man die aanschuift bij wegbeheerders om ruimschoots op tijd onze belangen te behartigen. Op de foto zie je hem bij werkzaamheden in de Kiltunnel.

(De tekst gaat verder onder de foto.)

“Per ambulancepost hebben wij twee collega’s die alle kleinschalige afsluitingen in hun gebied in de gaten houden en deze invoeren in ons navigatiesysteem voor alle collega’s”, vertelt Ethan. Voor de uitrukpost Klaaswaal is hij één van die twee. “Een lokale afsluiting, bijvoorbeeld in een dorp, heeft meestal niet zo veel gevolgen. In plaats van één keer linksaf kun je ook drie keer rechtsaf.” Heel anders ligt dat wanneer een hele oeververbinding of een rijks- of provinciale weg er tijdelijk uit ligt. Ethan: “Dan heb je meteen met veel groter tijdverlies te maken. Dus dan moeten wij vooraf de gevolgen in kaart brengen en bepalen of we maatregelen moeten nemen.” Dit is Ethans speciale neventaak, waar hij – voor ons hele verzorgingsgebied – gemiddeld een dag per week voor reserveert.

“Rijkswaterstaat, de provincie, de tunnel- en waterschappen en andere wegbeheerders betrekken ons gelukkig al vroeg bij hun plannen. Ik beluister wat er gaat gebeuren en ik breng de gevolgen in kaart. Hoe lang gaat de afsluiting duren? Blijft er een hulpdienstenbaan vrij? Hoe belangrijk is de route voor ons? Wat zijn de alternatieven? En wordt het op het onderliggende wegennet veel drukker door de afsluiting, waardoor wij ons daar alsnog vastrijden?” Met de wegbeheerders bespreekt Ethan vervolgens de noodzakelijke maatregelen. “Bijna altijd verloopt dat constructief, maar soms moeten wij toch onderhandelen of zelfs even onze poot stijf houden om bepaalde mogelijkheden te behouden. Dan willen wij bijvoorbeeld echt een rijstrook vrij hebben, terwijl dat voor de aannemer juist lastig en tijdrovender is. Soms stationeren we tijdelijk een extra ambulance aan de overkant van een afgesloten brug. De kosten daarvan draagt dan de wegbeheerder.”

Hij krijgt het er druk mee, want bijna alle grote overspanningen en ondertunnelingen in de regio worden de komende jaren strak na elkaar onder handen genomen. Deze speciale verantwoordelijkheid is gaandeweg aan Ethan toebedeeld in de veertien jaar dat hij bij ons werkt en hij vindt de taak leuk. “Een verkeerskundige ben ik niet, ik doe het uit interesse en op basis van ervaring. De belangen die meespelen zijn niet voor alle partijen hetzelfde en soms strijdig. Dus het is goed en belangrijk dat wij aan tafel zitten. Voor ons staat voorop dat we onze patiënten in het hele werkgebied tijdig en veilig moeten kunnen bereiken.”

Wil je weten hoe wij omgaan met bruggen die kortstondig openstaan en met spoorwegovergangen? Dat lees je hier.