Ambuverpleegkundige Nico Rijntjes geridderd

Zwijndrecht is ‘een ridder rijker’. Het is onze oud-collega Nico Rijntjes. Burgemeester Dominic Schrijer benoemde hem vandaag tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, wegens zijn zeer grote verdiensten voor de regionale acute zorg.

Primair was Nico tot aan zijn pensionering een jaar geleden ambulanceverpleegkundige. Maar in de bijna 45 (!) jaren dat hij deze functie uitoefende, heeft hij continu uit eigen beweging extra taken op zich genomen om de ambulancezorg vooruit te brengen, door kennis te vergroten en kwaliteit te verhogen.

(De tekst gaat verder onder de foto.)

Lang voordat er landelijke ambulanceprotocollen bestonden, gaf Nico hieraan in de regio al vorm samen met medisch specialisten van de ziekenhuizen. Hij droeg bij aan het realiseren van de ‘Rapid Responder’, de flexibele éénpersoons-ambulance die hij zelf tot vorig jaar mede bemande. Hij speelde als operationeel manager van de Zwijndrechtse ambulancedienst een leidende rol in de vorming van de huidige regionale ambulancevoorziening in de jaren 90. Vervulde bestuursfuncties in beroepsverenigingen. Leverde bijdragen aan wetenschappelijke trials. Gaf reanimatielessen voor de Hartstichting en aan de brandweer. Had naast dat alles veel hart voor zijn patiënten. En is nu nog zeer actief als vrijwilliger in de hospicezorg.

Een hele loopbaan lang zó actief en zó productief zie je ze maar zelden. Wij zijn trots op Nico en feliciteren hem van harte!

Nico in zijn element, met de mede door hem gerealiseerde ‘Rapid Responder’ die hij tot vorig jaar bemande.