Ambulancevervoer en uw eigen risico

Wordt u per ambulance vervoerd, dan brengen wij de kosten hiervan in rekening bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verrekent deze kosten eerst met uw eigen risico. U betaalt dus mee aan het vervoer, zolang uw maximale eigen risico niet is bereikt,

Voor een spoedrit declareren wij bij de zorgverzekeraar het landelijk vastgestelde tarief van 682,29 euro plus 3,90 euro per gereden kilometer. Een ‘besteld vervoer’ (bijvoorbeeld een rit naar een gepland onderzoek of behandeling, vanuit uw huis of het verpleeghuis) kost 302,69 euro. (Tarieven 2017.) Eén spoedvervoer kan dus zorgen voor het verbruik van uw gehele eigen risico.

Wij factureren alleen als de patiënt daadwerkelijk wordt vervoerd. Bij een verbandje of controle ter plekke, zonder vervoer, kunnen wij niet declareren bij de zorgverzekeraar. U draagt dan als patiënt dus ook niet bij vanuit het eigen risico.

De ambulanceverpleegkundige maakt altijd ter plekke de afweging of vervoer noodzakelijk is. Wanneer de patiënt volgens onze protocollen ook bij de huisarts terechtkan, nemen we hem/haar niet mee. U gaat dus nooit met de ambulance mee als dit niet nodig is!